Saturday, November 30, 2013

Widget Komen Terkini

ditaip Unknown pada 11/30/2013 09:30:00 PM 24 komenSmart tak widget ni? 
MP suka sebab nampak kemas je kan? :)
Nak pasang pun mudah je. Copy Paste kod je pun. Haha.
Yang bestnya, komen kita sebagai tuan punya blog disembunyikan.
Yela, nanti orang tengok banyak komen tuan punya blog je.
Apa cerita? Haha :D

Kelebihan:
Komen tuan blog boleh disembunyikan
Boleh ubah saiz avatar (gambar tukang komen)
Boleh set berapa banyak komen yang nak dipaparkan
Boleh set berapa panjang komen yang nak dipaparkan.
 
 Jom belajar cara pasang widget :

Masuk ke dashboard & terus ke bahagian
Kemudian klik Add a Gadget
Pilih gadget HTML/JavaScript, kotak seperti di bawah akan dipaparkan


Salin kod di bawah dan isi di ruang kotak tadi
<style type="text/css">
.rc{padding-left:24px; padding-top: 6px;}
.rc a:hover {color: #F3903E;text-decoration: none;}
.rc-ico{margin-left:-20px;margin-top:4px;float:left; margin-right:3px}
.rc-ico img {margin-top: -2px;margin-right:5px; border: 2px solid #fff;-webkit-border-radius: 100px;-moz-border-radius: 100px;border-radius: 100px;-webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4);-moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4);box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .4);
-webkit-transition: all 1s ease-in-out;
-moz-transition: all 1s ease-in-out;
-o-transition: all 1s ease-in-out;
-ms-transition: all 1s ease-in-out; }
.rc-ico img:hover {-webkit-transform: rotate(360deg);
-moz-transform: rotate(360deg);
-o-transform: rotate(360deg);
-ms-transform: rotate(360deg);}
.rc-header{font-size: 13px;}
.rc-header a{}
.rc-body{font-style: italic; font-size:11px;padding: 0px 4px 1px 10px;border: 1px solid transparent;}
.rc-footer{font-size:11px; float: right;}
#rcw-cr {font-family: Arial,Tahoma;font-size:9px;padding-top:7px;display:block;}
</style>
<script type="text/javascript">
var numRecentComments = 6;
var maxCommentChars = 67;
var trueAvatars = true;
var urlMyAvatar = '';
var urlMyProfile = '';
var cropAvatar = true;
var sizeAvatar = 60;
var urlNoAvatar = "http://2.bp.blogspot.com/-GfFjD8etS2E/UTPve4mQdYI/AAAAAAAAC7k/gy0DVRlx4xM/s"+sizeAvatar+"/anonymous-Icon.jpg";
var urlAnoAvatar = 'http://www.gravatar.com/avatar/00000000000000000000000000000000?d=mm&s=' + sizeAvatar;
var txtMore = '';
var txtWrote = 'commented:';
var txtAnonymous = '';
var maxResultsComments = "";
var numPerPost = 2;
var maxPostTitleChars = 40;
var getTitles = true;
var maxResultsPosts = "";
var txtTooltip = '[user] on &quot;[title]&quot; - [date MM-dd-yyyy hh:mm]';
var urlToTitle = {};
function replaceVars(text, user, title, date) {
text = text.replace('[user]', user);
text = text.replace('[date]', date.toLocaleDateString());
text = text.replace('[datetime]', date.toLocaleString());
text = text.replace('[time]', date.toLocaleTimeString());
text = text.replace('[title]', title.replace(/\"/g,'&quot;'));
var i = text.indexOf("[date ");
if(i > -1) {
var format = /\[date\s+(.+?)\]/.exec(text)[1];
if(format != '') {
var txtDate = format.replace(/yyyy/i, date.getFullYear());
txtDate = txtDate.replace(/yy/i, date.getFullYear().toString().slice(-2));
txtDate = txtDate.replace("MM", String("0"+(date.getMonth()+1)).slice(-2));
txtDate = txtDate.replace("mm", String("0"+date.getMinutes()).slice(-2));
txtDate = txtDate.replace("ss", String("0"+date.getSeconds()).slice(-2));
txtDate = txtDate.replace("dd", String("0"+date.getDate()).slice(-2));
//or: txtDate = txtDate.replace("dd", date.getDate());
txtDate = txtDate.replace("hh", String("0"+date.getHours()).slice(-2));
//or: txtDate = txtDate.replace("hh", date.getHours());
text = text.replace(/\[date\s+(.+?)\]/, txtDate)
}
}
return text;
}
if(urlMyProfile == "") {
var elements = document.getElementsByTagName("*");
var expr = /(^| )profile-link( |$)/;
for(var i=0 ; i<elements.length ; i++)
if(expr.test(elements[i].className)) {
urlMyProfile = elements[i].href;
break;
}
}
function getPostUrlsForComments(json) {
for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
var entry = json.feed.entry[i];
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++ ) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
href = entry.link[k].href;
break;
}
}
urlToTitle[href] = entry.title.$t;
}
}
function showRecentComments(json) {
var postHandled = {};
var j = 0;
if(numPerPost) {
while(numPerPost < numRecentComments) {
for(var i = 0 ; i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
var entry = json.feed.entry[i]; if(entry.author[0].name.$t=="Mommy Pinky") continue;
if(entry["thr$in-reply-to"]) {
if(!postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href])
postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] = 1;
else
postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href]++;
if(postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] <= numPerPost)
j++;
}
}
if(j >= numRecentComments)
break;
numPerPost++;
j = 0;
postHandled = {};
}
if(numRecentComments == numPerPost)
numPerPost = 0;
}
postHandled = {};
j = 0;
for(var i = 0 ; j < numRecentComments && i < json.feed.entry.length ; i++ ) {
var entry = json.feed.entry[i]; if(entry.author[0].name.$t=="Mommy Pinky") continue;
if(numPerPost && postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] && postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] >= numPerPost)
continue;
if(entry["thr$in-reply-to"]) {
if(!postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href])
postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href] = 1;
else
postHandled[entry["thr$in-reply-to"].href]++;
j++;
var href='';
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++ ) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
href = entry.link[k].href;
break;
}
}
if(href=='') {j--; continue; }
var hrefPost = href.split("?")[0];
var comment = "";
if("content" in entry) comment = entry.content.$t;
else comment = entry.summary.$t;
comment = comment.replace(/<br[^>]*>/ig, " ");
comment = comment.replace(/<\S[^>]*>/g, "");
var postTitle="-";
if(urlToTitle[hrefPost]) postTitle=urlToTitle[hrefPost];
else {
if(hrefPost.match(/\/([^/]*)\.html/)) postTitle = hrefPost.match(/\/([^/]*)\.html/)[1].replace(/_\d{2}$/, "");
postTitle = postTitle.replace(/-/g," ");
postTitle = postTitle[0].toUpperCase() + postTitle.slice(1);
}
if(maxPostTitleChars && postTitle.length > maxPostTitleChars) {
postTitle = postTitle.substring(0, maxPostTitleChars);
var indexBreak = postTitle.lastIndexOf(" ");
postTitle = postTitle.substring(0, indexBreak) + "...";
}

var authorName = entry.author[0].name.$t;
var authorUri = "";
if(entry.author[0].uri && entry.author[0].uri.$t != "")
authorUri = entry.author[0].uri.$t;
var avaimg = urlAnoAvatar;
var bloggerprofile = "http://www.blogger.com/profile/";
if(trueAvatars && entry.author[0].gd$image && entry.author[0].gd$image.src && authorUri.substr(0,bloggerprofile.length) == bloggerprofile)
avaimg = entry.author[0].gd$image.src;
else {
var parseurl = document.createElement('a');
if(authorUri != "") {
parseurl.href = authorUri;
avaimg = 'http://www.google.com/s2/favicons?domain=' + parseurl.hostname;
}
}
if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile && urlMyAvatar != "")
avaimg = urlMyAvatar;
if(avaimg == "http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif" && urlNoAvatar != "")
avaimg = urlNoAvatar;
var newsize="s"+sizeAvatar;
avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+-c\//, "/"+newsize+"-c/");
if(cropAvatar) newsize+="-c";
avaimg = avaimg.replace(/\/s\d\d+(-c){0,1}\//, "/"+newsize+"/");
if(authorName == 'Anonymous' && txtAnonymous != '' && avaimg == urlAnoAvatar)
authorName = txtAnonymous;
var imgcode = '<img height="'+sizeAvatar+'" width="'+sizeAvatar+'" title="'+authorName+'" src="'+avaimg+'" />';
if (authorUri!="") imgcode = '<a href="'+authorUri+'">'+imgcode+'</a>';
var clsAdmin = "";
if(urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile)
clsAdmin = " rc-admin";
var datePart = entry.published.$t.match(/\d+/g); // assume ISO 8601
var cmtDate = new Date(datePart[0],datePart[1]-1,datePart[2],datePart[3],datePart[4],datePart[5]);

var txtHeader = txtWrote;
if(txtWrote.indexOf('[')==-1)
txtHeader = authorName + ' ' + txtWrote;
else
txtHeader = replaceVars(txtHeader, authorName, postTitle, cmtDate);

var tooltip = replaceVars(txtTooltip, authorName, postTitle, cmtDate);
if(!/#/.test(href)) href += "#comments";
document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc'+clsAdmin+'">');
document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-header'+clsAdmin+'"><div title="'+tooltip+'" class="rc-ico'+clsAdmin+'">'+imgcode+'</div><a title="'+tooltip+'" href="' + href + '">' + txtHeader + ' </a></div>');
if(comment.length < maxCommentChars)
document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-body'+clsAdmin+'">' + comment + '</div>');
else {
comment = comment.substring(0, maxCommentChars);
var indexBreak = comment.lastIndexOf(" ");
comment = comment.substring(0, indexBreak);
document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-body'+clsAdmin+'">' + comment + '...</div>');
if(txtMore != "") {
var moretext = replaceVars(txtMore, authorName, postTitle, cmtDate);
document.write('<div title="'+tooltip+'" class="rc-footer'+clsAdmin+'"><a title="'+tooltip+'" href="' + href + '">' + moretext + '</a></div>');
}
}
document.write('<div style="clear:both;"></div></div>');
}
}
}
if(getTitles)
document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/posts/summary?redirect=false'+maxResultsPosts+'&alt=json-in-script&callback=getPostUrlsForComments"></'+'script>');
document.write('<script type="text/javascript" src="http://'+window.location.hostname+'/feeds/comments/default?redirect=false'+maxResultsComments+'&alt=json-in-script&callback=showRecentComments"></'+'script>');
</script>

Ubahsuai ikut cita rasa sebelum SAVE

var numRecentComments = 6;
- Ubah nilai "6" untuk set bilangan komen yang akan dipaparkan.

var maxCommentChars = 67;
- Ubah nilai "67" untuk set panjang komen

Mommy Pinky
- untuk sembunyikan komen anda sendiri, ubah dengan nama blogger anda sebanyak 2 kali.

var sizeAvatar = 60;
- untuk ubah saiz avatar, tukar nilai "60".
 
-webkit-border-radius: 100px;-moz-border-radius: 100px;border-radius: 100px;
- jika tak nak avatar bentuk bulat, delete kod di atas.

Selamat berjaya!
Kalau dah berjaya, share la dengan MP, kita happy sama-sama. Hihi :)

Dah habis baca ke? Jemput tinggalkan komen ◕‿◕ 

Sign in
Copyright © 2021. All rights reserved
Hannah Marketing (002548446-P)